تاریخ امروز : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.