تاریخ امروز : ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
سخن : امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
1