تاریخ امروز : ۳ تیر ۱۳۹۷
سخن : عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
1