تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.