تاریخ امروز : ۲۰ آذر ۱۳۹۷
سخن : بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی.