تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)