تاریخ امروز : ۲۹ تیر ۱۳۹۷
سخن : ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
1