تاریخ امروز : ۱ مهر ۱۳۹۷
سخن : امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
1